VIP

For virkelig tidskritiske forsendelser tilbyr vi egen dedikert bil priset pr km.

EKSPRESS

Hasteforsendelser eller levering/henting til gitte tidspunkter.

BUD

Våre minste biler kan bistå med dokument og småpakke forsendelser.

DISTRIBUSJON

Vi kan tilby gunstige priser når forsendelsen ikke er tidskritisk på samme måte som VIP og EKSPRESS.

TEMPERERT TRANSPORT

For temperaturkritiske forsendelser kan vi tilby VIP/EKSPRESS.

VERDITRANSPORT

Når sikkerheten krever det kan vi stille med 2 sjåfører i biler med låsbart lasterom.

ADR

Farlig gods forsendelser håndteres av kvalifisert og erfarent personell i alle biltyper.

Lagertjenester

Vårt lager sentralt på Oslo lufthavns cargoterminal tilrettelegger for effektiv ut / inn levering av flyfrakt, pakking og lagringsoppgaver.

PROSJEKTER/MESSER

I tillegg til transporten kan vi bistå i forhold til utpakking/innpakking ved større prosjekter/messer

Stor lastebil

Våre største biler passer for store forsendelser inntil 21 paller/13 000 kg og er utstyrt med løftelem og har også mulighet for lasting fra side.

Liten lastebil

Vi kan tilby flere typer mindre lastebiler med løftelem for forsendelser inntil 18 paller/ 2 000 kg

Kassebil

Dette er de minste lastebilene med løftelem, beregnet for forsendelser inntil 8 paller/850 kg

Temperert transport

For mer informasjon vedrørende temperaturkritiske forsendelser ta kontakt med kjørekontoret

Varebiler

Våre mellomste biler er best beregnet for løse kolli, men er det løftemuligheter i begge ender kan disse også benyttes til kjøring av paller ved forsendelser inntil 6 paller/1 200 kg

Budbiler

Våre minste biler passer best for løse kolli og småpakker, men er det løftemuligheter i begge ender kan også disse benyttes til kjøring av paller ved forsendelser inntil 4 paller/1 000 kg

Lagertjenester

Sentralt lager på Oslo lufthavns cargoterminal tilrettelegger for effektiv ut / inn levering av flyfrakt, pakking av gods og ordinære lagringsoppgaver.

Handling

Vi kan også tilbyr våre kunder å hente eller skrive ut dokumenter, merking av gods og innlevering til håndteringsselskapet.

La oss ta en prat allerede i dag

6 + 7 =